Fotbollstjejer

Kan vi utnyttja länets idrottare till att också vara länets ambassadörer – inte bara respektive lags eller klubbars ambassadörer? Det är en stor fråga som måste tas på en länsövergripande nivå, frågan ska därför föras upp till styrelsenivå i Norrbottens idrottsförbund.

Status:

Målet är att starta ett elitidrottsråd som bland annat har som uppgift att lyfta fram Norrbottens duktiga idrottsutövare så att de kan bli bra förebilder och ambassadörer för hela länet.