Fotbollsmål

Projektet ”En förening i varje by” handlade från början om att skapa idrottsklubbar i varje by i Norrbotten. Men i projektplanen i dag ingår att inspirera föreningarna att även göra andra saker eller att samarbeta med varandra för att skapa stolthet i byarna – för om inte byarna är attraktiva med levande föreningar så flyttar ingen dit. Här kan landsbygdsutvecklarna i kommunerna spela stor roll.

Status:

Projektet handlar om att hjälpa föreningar på landsbygden att överleva och komma i gång med verksamheten. Det skapas inga nya föreningar, tanken är istället att inspirera de befintliga.

I början av 2012 beviljades pengar från landstinget till SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens fotbollförbund - nu med inriktning mot integration för att fortsätta arbetet med att inspirera föreningarna att göra även andra saker eller att samarbeta med varandra för att skapa stolthet i byarna.

Arbetet pågår kontinuerligt genom inspirationsträffar med föreningarna, hittills har man varit i kontakt med så gott som samtliga fotbollsföreningar i länets 14 kommuner. Föreningarna får veta vilka resurser som finns, exempelvis när det gäller utvecklings - och utbildningsfrågor. Hos SISU Idrottsutbildarna har de här frågorna nu blivit ordinarie verksamhet.

Man sprider också goda exempel - exempelvis marknaden i Överkalix och fotbollsskolan i Junosuando. Arbetet i föreningarna sker sakta och de flesta föreningar arrangerar midsommarfirande, bilbingo, danser och liknande för att göra byn attraktiv.

Det är viktigt att påpeka att det är föreningarna själva som ska göra olika saker i byarna, starta aktiviteter eller verksamhet av olika slag - SISU Idrottsutbildarna står för inspirationen och utbildningen.

Under hösten 2012 breddades arbetet ytterligare genom att man inledde ett samarbete med i första hand fotbollsföreningar i Finland. Återigen handlar det i första hand om utbildning, gemensamma aktiviteter och erfarenhetsutbyte. I många byar på den norrbottniska landsbygden finns det inte tillräckligt med intresserade ungdomar för att skapa exempelvis ett "eget" fotbollslag, och då söker man sig helt enkelt över gränsen där situationen på landsbygden ser ungefär likadan ut.

Trots att ingen ny finansiering tillkommit kommer en busslast med representanter från olika fotbollsföreningar i Tornedalen att resa till Uleåborg i mars 2013, detta för att träffa finska fotbollsföreningar.

Senare under våren/sommaren är det dags för de finska föreningarna att besöka Sverige.

Projektet är avslutat och aktiviteten är genomförd.