Ungaruntbord

Den allmänna bilden av muslimer är ofta både fördomsfull och späckad med förutfattade meningar. För att ändra detta räcker det inte bara med mer kunskap och utbildning. Genom att använda kultur kan vi påverka människors attityder och värderingar på ett annat sätt.

Status:

Planeringen för detta projekt har pågått under våren, huvudman är Studieförbundet Sensus och på "önskelistan" finns bland annat en rad olika event kopplat exempelvis till de stora, muslimska högtiderna. Det kan handla om workshops, teater, poesi, musik och konst.

Projektet fått finansiering och är nu i fasen att rekrytera projektledare och medarbetare. Projektet är också involverad i kultur med muslimsk identitet. De kommer också att anordna en musikafton som heter "Arabiska våren för fred och kärlek" med den tunisiska artisten Amina Annabi den 20 september 2013 på Norrbottensteatern.