Tillväxrad -maj -2012

För att underlätta för unga att kunna vara mentorer till varandra och till äldre ska det skapas en bank med personer som kan vara bollplank åt gymnasieungdomar som startar företag. Mentorerna ska, förutom en vanlig meritlista på vad de gjort, också kunna lägga in andra kvalifikationer: Jag är duktig på näringsliv, jag är en positiv människa, jag kan företagsbiten etc. Målet är tio mentorer i varje kommun.

Status:

Formen för en rådgivarbank är framtagen. De mentorer som finns med har fått information om vad UF-företagande handlar om, de har fått information om vad det innebär att vara rådgivare och de har själva aktivt registrerat sig som rådgivare.

För närvarande finns rådgivare i Boden, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Älvsbyn och Övertorneå - totalt 37 rådgivare/mentorer.

Rådgivarbanken fylls stadigt på i takt med att arbetet ute i kommunerna fortsätter, bland annat i form av planerade besök på så kallade företagsfrukostar.

Målet är att det i slutet av 2013 ska finnas minst tio rådgivare i varje kommun.

Idén som sådan - en erfarenhetsbank med mentorer - har storpotential och kan i slutändan bli mycket större och involvera mentorer och förebilder för alla länets invånare. Allt från "erfarenhet av att starta företag" och "hur kommer man igång i Norrbotten som nyinflyttad" till "hur slipar jag toppformen inför ett maraton" och "hur når jag ut med min musik" skulle kunna rymmas där.