Bollhav

En ny bild av Norrbotten – jobb och god livsmiljö. Många olika organisationer tar fram egna material. I samband med tillväxtrådets möte i Storforsen våren 2012 efterlyses ett gemensamt material som beskriver Norrbotten ur ett tillväxtperspektiv – hur det är att leva och arbeta i Norrbotten.

Status:

Webbplatsen www.norrbotten.se skapades för att vara ett skyltfönster för Norrbotten och en virtuell länsportal. Landstinget har under våren 2013 övertagit ägandet av webbplatsen från länsstyrelsen. Ambitionen är att utveckla webbplatsen med nya funktioner och verktyg. Tanken är att övriga länets aktörer kommer att nyttja och förse webbplatsen med nyheter och innehåll fortlöpande. Landstinget ser också värdet av en gemensam kommunikationsstrategi för att stärka Norrbottens varumärke.

Det finns också behov av studier som ger en kunskapsuppbyggnad kring länets utmaningar och möjligheter. Studierna ska kunna belysa regionala utvecklingsfrågor grundligt och samtidigt ge argument till förändringar.

Det gemensamma målet för samtliga aktiviteter är att Norrbotten ska var känt som en dynamisk region och Norrbotten ska präglas av en positiv självbild.