Unga -med -solbrillor

I dag finns inflytandeforum för unga i några av länets kommuner. Dessa skulle behöva en regional plattform att mötas på för att utbyta erfarenheter samt stärka länets utvecklingskraft.

Status: 

Landstinget har gjort en kartläggning av vilka inflytandeforum för unga som finns i Norrbotten. En form av forum är ungdomsråd. Efter en inventering av antalet ungdomsråd visar det sig att det i dag finns i 5 av länets 14 kommuner. Inventeringen visar även på ett behov av en regional plattform som kan stödja samverkan mellan kommuner när det gäller ungdomspolitiska frågor.

En start på detta arbete är att ett antal ungdomsprojekt i länet, bland annat projektet Nytänk och Ung i Tornedalen, tillsammans med landstinget har initierat ett första regionalt forum där ungdomspolitiska frågor ska diskuteras.

Träffen planeras att genomföras i november 2013.