Tallarochsol

Sprida kännedom om knappen ”Våld i nära relationer” så att fler organisationer lägger upp den på sin webbplats. På webbplatsen har information om det stöd och den hjälp som finns i Norrbotten samlats för att underlätta för den som vill hitta en väg ur våld i nära relation. Det finns också kunskap för att stimulera till samverkan och vägleda yrkesverksamma inom området.

Status: 

Initiativtagaren Swedbank har beslutat sig för att i dagsläget inte lägga upp "knappen" på sin hemsida. Tomas Lejon fortsätter dock att bevaka frågan och driva den i banken framöver.