Unga -med -solbrillor

Självbilden och stoltheten över att bo och verka i Norrbotten kräver också ett politiskt engagemang och att fler unga norrbottningar engagerar sig politiskt. Redan aktiva politiker bör ta ansvar för att visa på att engagemang i sitt liv och sitt sammanhang är viktigt, spännande och givande. De bör visa att det är roligt med politiskt engagemang och att ta ansvar för utvecklingen i samhället.

Status:

Att få fler unga att engagera sig i politiken handlar i grunden om att säkerställa den framtida demokratiska processen. Unga vuxna behövs helt enkelt för att säkerställa att politiken lever upp till de krav och förväntningar som medborgarna har - och för att fånga upp unga människors engagemang och vilja att förändra.

Ur dessa tankar väcktes idén om en sorts politikerskola för yngre, politiskt intresserade kvinnor och män. Dock har det visat sig svårt att få engagerade unga vuxna att ta steget att även engagera sig partipolitiskt. Bland dem som ändå uttryckt en vilja och en önskan att arbeta politiskt med frågor man brinner för, finns andra invändningar. En del säger sig vara rädda för att det är för svårt, att de inte har kunskaper nog - att de inte räcker till helt enkelt. Många unga vuxna säger sig föredra att engagera sig i enskilda sakfrågor eller aktioner av olika slag.

Detta initiativ kommer att samköras med politikerakademin.

Aktiviteten är genomförd.