kille i hatt

Mångfald och integration beskrivs nu som en tillväxtfaktor i den Regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS:en).

Status:

Genomfört. I den regionala utvecklingsstrategin för hållbar framtid i Norrbotten 2020 beskrivs mångfaldens och integrationens betydelse för tillväxten. Strategin antogs av det regionala partnerspaket i december 2011.