Att titta på möjligheterna att via internet ge vem som helst möjlighet att själv presentera idéer, komma med synpunkter på idéer eller hitta samarbetspartners till sina idéer.

Status:

Vi vet att det finns många bra initiativ runt om i länet och i landet i övrigt inom områden som service, unga, integration, landsbygdsutveckling m.m. Ofta kan det vara något projekt som pågår eller som avslutats. Dessa initiativ är goda exempel som många fler skulle kunna inspireras av istället för att kunskapen kring dessa bara når ett fåtal.

Under våren har vi sökt efter exempel på webben där man på ett enkelt sätt presenterar goda exempel och även ger möjlighet för de som själva vill dela med sig av sina idéer. I juni hittade vi den nya hemsidan http://www.attraktionskraftsverige.se/. Fokus på denna sida är att synliggöra det arbete som fortgår runt om i Sverige när det gäller att skapa attraktiva livsmiljöer för människor och företag. Rent konkret är det en sida där man själv enkelt kan dela med sig av ett gott exempel eller en ny idé genom att fylla i ett formulär. Exemplet eller idén publiceras sedan på hemsidan sida vid sida med andra exempel och idéer.

Vi ser att detta kan vara ett bra sätt att lägga upp ett forum för att dela med sig av goda idéer och goda exempel som vi hoppas att på något sätt kunna använda oss av inom vår organisation Hela Sverige ska leva Norrbotten.