Tillväxtnämnden i Bodens kommun planerar att ungdomar ska erbjudas utbildning i styrelse- och projektarbete. Erfarenheter och metod presenteras för spridning.

Status:

I verksamhetsplanen för Tillväxtnämnden som fastslogs i början av december 2012 fick Tillväxtförvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att genomföra en styrelse- och projektarbetsutbildning för unga.

Tanken är att utbildningen ska komma igång under hösten 2013.