Kan den offentliga sektorn påverka företagen att anställa unga? Är det möjligt att införa ”skall-krav” avseende att företagen ska ha ett visst antal anställda unga, vid all offentlig upphandling?

Status:

Idén har muntligen presenterats för och diskuterats med Norrbottens Handelskammare som ansvarar för och håller i Norrbottens upphandlingsråd. Offentliga upphandlingar är oerhört komplexa och regleras av strikta regelverk, dessutom visar det sig att idén i sig bryter mot den av diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder som handlar om ålder.

För att skapa större förståelse och medvetenhet hos nya företagare kring offentlig upphandling, föreslås istället riktade utbildningar i ämnet. "Mottagare" skulle exempelvis Entreprenörscentrum och deras medlemsföretag kunna vara. På så sätt blir det lättare för nya företag "som ju ofta drivs av yngre" att lämna anbud på rätt sätt. På så sätt ges nystartade företag en större möjlighet att agera på samma villkor som mer etablerade, och får därmed möjlighet att bli livskraftiga och i förlängningen utöka verksamheten och anställa fler. Idén innebär stora möjligheter framöver, framföralltnär det gäller att synliggöra värdet av yngre arbetskraft i ett företag/organisation.