Unga -vid -buss

En chans för unga att få verktyg och inspiration att förvandla idéer till verklighet. Idéer som kan handla om allt från att arrangera aktiviteter till att starta processer som kan komma att påverka samhället man lever i. Var får man tag på pengar, hur går man från idé till handling, hur kan man påverka och få inflytande? Frågorna är många och det är bara fantasin som sätter gränserna. En workshop som vi hoppas kan vara ett samarrangemang med fler aktörer som vill stötta unga och deras idéer.

Status:

Under våren genomförde vi i projektet Ung i Tornedalen två workshops i samverkan med två olika organisationer Först och främst med Leader Polaris genom arrangemanget Ungagemang Norrbotten som gick av stapeln i februari i Gällivare. Detta var en del av Landsbygdsnätverkets satsning på unga på landsbygden. Syftet med Ungagemang är att skapa en fysisk mötesplats där unga ges verktyg och inspiration för att själva förvandla idéer till aktiviteter som skapar värde på landsbygden.

Vi samverkade även med riksorganisationen Hela Sverige ska leva genom utbildningen Processledarutbildning Landsbygd 2.1 under helgen 13-14 april i Karungi, Haparanda kommun.

Syftet med denna utbildning är att förenkla mötet mellan generationer för att få till en dialog kring lokal utveckling och ungdomars delaktighet på landsbygden.

Under hösten finns planer på att samverka med projektet Nytänk - Ungas sätt att göra skillnad, och landstinget kring idén om att ha en Ungdomskonferens i Luleå i november månad.