Banner

Kraftsamling är en unik medborgardialog

 

På den sista konferensen i projektet Kraftsamling 2011-2015 samlades igår över 400 personer på Kulturens Hus i Luleå. Temat var Att göra skillnad.

 

- Kraftsamling har inneburit ett nytt sätt att arbeta genom att bjuda in till samtal och få dialoger med medborgare om vad som är viktigt för Norrbottens utveckling. Kraftsamling med de stora konferenserna är en unik mötesplats för medborgardialog, säger landstingsstyrelsens ordförande Maria Stenberg.

Maria
Maria Stenberg (S) är landstingsstyrelsens ordförande

 

Kraftsamling har efter åtta konferenser och fler än 380 rundabordssamtal sammanställt norrbottningarnas egna tankar och förslag på hur vi gemensamt skapar ett attraktivt län - Framtidsbilder om livet i Norrbotten.

 

- Jag är imponerad över den stora uppslutning och det breda engagemanget som deltagarna under konferenserna och Tillväxtrådet mellan konferenserna visat, säger processledaren Peter Örn. Det här arbetssättet är unikt, det har jag inte sett någon annanstans i Sverige.

Peter och Paul 2
Peter Örn samtalar med Paul Rusesabagina

 

En av deltagarna på konferensen var Paul Rusesabagina, som berättade om händelserna i Rwanda och folkmorden i mitten på nittiotalet. Han  delade med sig av sina erfarenheter och menar att det går att göra skillnad genom att följa sitt samvete.

 

Även Mona Sahlin, Nationell samordnare mot extremistiskt våld, föreläste på konferensen. Sahlin menar att det går att göra skillnad och att det är meningsfullt att engagera sig politiskt.  Hennes drivkraft har alltid varit att hon tror på förändringar - det är fint att syssla med politik. Det är ett förtroendeuppdrag där det gäller att vinna förtroende hos medborgare.

Mona 2
Mona Sahlin är Nationell samordnare mot extremistiskt våld 

 

- Man måste bestämma sig för om man vill vara åskådare eller göra något själv, säger Mona Sahlin, som berättade att för henne blir värderingar allt viktigare i livet ju äldre hon blir.

 

Det är viktigt att vi värnar om demokratin och att vi respekterar varandra trots att vi tycker olika. Hon uppmanar oss att skaffa kunskap - desto mer kunskap vi skaffar oss desto mer kan vi göra skillnad!