ungaisamtal

Hur påverkar vi människors attityder? Vad kan göras för att skapa goda arbetsvillkor i Norrbotten? Vilken är medias roll? Det är några av de frågor som diskuterades vid dagens Kraftsamling i Haparanda.

Konferensen Kraftsamling, arrangerad av Norrbottens läns landsting, lockade drygt 300 deltagare från hela länet. Politiker, företagare och representanter för länets kultur- och näringsliv slöt upp i ett för dagen fullsatt Folkets hus i Haparanda. Temat för konferensen var attityder.

Deltagarna bjöds på en mängd intressanta föreläsare som presenterade sina tankar och idéer kring attityder, integration och mångfald. En av dem var journalisten Johanna Koljonen, som resonerade kring medias viktiga roll i skapandet av attityder. En annan gästföreläsare var Staffan Hammar, framgångsrik psykolog, som delade med sig av sina erfarenheter av arbetet på Rosengård i Malmö. 

Unga deltagare på plats

Vid dagens Kraftsamling deltog även ett 30-tal studenter från länets gymnasieskolor. De var särskilt inbjudna för att bidra med synpunkter, tankar och idéer från länets unga. Producenten för Kraftsamling, Ingela Lekfalk, var särskilt glad över den fina uppslutningen:

- Vi jobbar medvetet med att få hit människor med olika ålder och bakgrund. Vi har kommit en bit på väg men är inte framme ännu. Det ska vi vara till konferensen år 2015, sade hon.

Viktig insamling av åsikter

En annan viktig del av Kraftsamling är de så kallade rundabordssamtalen, ett tillfälle för gemensam dialog, diskussion och insamling av åsikter. Resultaten från dagens samtal ska nu insamlas och bearbetas. Förhoppningen är att de ska ge svar på frågor kring vilka attityder vi behöver arbeta med för att få ett län där fler vill bo och leva. Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren var en av deltagarna. Han ser fram emot att ta del av resultaten från dagens konferens. 

- Vi har upplevt ett fantastiskt engagemang bland deltagarna här i dag. Det visar på ett stort intresse för länets framtida utveckling. Nu är det upp till oss att tillsammans göra verklighet av idéerna, sade han i en sammanfattande kommentar.

Kraftsamling är en mötesplats som samlar in värdefulla idéer och tankar för att främja Norrbottens utveckling. Satsningen pågår under 2011-2015 och dagens konferens i Haparanda var den tredje i ordningen