Eva -Nordmark

Ett ögonb lick… …Eva Nordmark, TCO-ordförande. Vad känner du efter att ha varit med på Kraftsamling?

- Det har varit en fin dag. Det är en förmån att få vara med när ett län för första gången bjuder in till en öppen utvecklingsprocess. Många olika perspektiv får komma till tals på Kraftsamling. Människor från olika håll i samhället möts i dialog.

Hur har stämningen varit?
- Jag märker ett allvar kring många olika samhällsutmaningar. Det känns som om folk förstår vilket arbete som behöver göras. Det handlar om att öka mångfalden och att öka jämställdheten. Att bilden av länet måste förändras. Det finns även en glädje och många goda exempel.

Ge mig några goda exempel!
- Vid mitt lunchbord fick jag höra om många spännande utvecklingsprojekt som redan är på gång. Det handlar till exempel om att låta unga människor utveckla sig inom dans och skapande verksamhet. Att uppmuntra människor att starta eget och eller att bli mentorer. Mycket bra arbete görs redan!

Vilka tycker du är länets största utmaningar?
- Först att utveckla arbetsmarknaden med nya branscher och nya företag. Det gäller att kunna konkurrera på en global marknad. Sedan att jobba mer genuint för jämställdhet. Talang har inget kön, som föreläsaren Saana Azzam sa här idag. Sist men inte minst att stärka utbildningsmöjligheterna. Både när det gäller universitetsstudier, yrkeshögskola och vidareutbildning.

Varför är utbildning så viktigt?
- I Norrbotten är möjligheterna på arbetsmarknaden begränsade. Åtminstone om man är TCO-medlem. Har du väl fått ett personalchefsjobb finns det inte så många liknande jobb att gå vidare till. Då är det viktigt att kunna omskola sig och söka nya vägar i arbetslivet.

Du är uppvuxen i Luleå och bor i Nacka. Har du hemlängtan någon gång?
- På vårvintern, när isarna är fantastiska i Norrbotten och det börjat bli slaskigt i Stockholm, längtar jag ofta hem. Jag saknar ständigt min familj och mina vänner här uppe. Även om jag älskar att bo i Nacka är det underbart att komma hem och möta alla bekanta på Storgatan i Luleå.