sångare

Vi blir ett rikare län på investeringar men allt fattigare på folk. Målet är att vi ska bli fler som väljer att leva i Norrbotten. Kraftsamling 2011-2015 är en process för en bred insamling av värdefulla tankar och idéer - från andra idégivare än de traditionella och med en uttalad ambition att göra verklighet av de förslag som kommer fram under processen.

330 personer, politiker, tjänstemän, företagsledare och entreprenörer, samlades den 8 juni på den första KRAFTSAMLINGS konferensen. Deras uppdrag var att sätta fokus på vilka tre-fyra områden länet behöver arbeta med för att skapa befolkningstillväxt. Svaret blev: MÅNGFALD & INTEGRATION. Samtliga 330 deltagare var totalt eniga om att länet behöver sätta fokus på mångfald och integration. På delad andraplats kom följande tre områden; unga, självbilden och jämställdhet.

I veckan träffades tillväxtrådet som består av ordföranden från rundabordssamtalen den 8 juni. Arbetet med konkreta aktiviteter förslag för ökad tillväxt har börjat arbetas fram. Dessa ska läggas in i det regionala tillväxtprogrammet och landstingsplanen. Till den 14 februari skall en av aktiviteterna vara verklighet.

Mats Berg kommunchef Piteå, utsedd rapportör : "En bra dag där vi fått möjlighet att diskutera viktiga framtidsfrågor för vårt län. Det har i dessa samtal blivit än tydligare för mig att vi i Norrbotten måste ena oss i viktiga överlevnadsfrågor för länet. Om vi ska vända utflyttningen till befolkningsökning måste uppslutningen bli bredare och ett antal konkreta strategier arbetas fram. Vi har inte råd att fortsätta vara splittrade om vi ska kunna möta framtidens utmaningar på ett framgångsrikt sätt".

Filiph Kuo, företagare Luleå, utsedd rapportör : "När vi kom till Sverige startade vi företaget för att vi skulle ha jobb åt familjen. I den takt företaget växte så ville vi anställa Norrbottningar så att vi skulle bli en del av samhället och inte leva i en ö för oss själva. Det och föreningslivet har varit avgörande för mej personligen för vilja bo här. Familjen är viktig men det är också viktigt att känna människorna där man bor".

Linda Frohm företagare Kalix, utsedd rapportör : "Vi måste börja ta hand om våra ungdomar. De har andra affärsidéer än vad som är de traditionella med sågverk och industri. För ett par år sedan så trodde inte någon att man skulle kunna leva på att skriva en blogg. Vi borde ha en fond med medel till ungdomar som vill starta företag som är utanför den vanliga företags boxen".

Anna Degerman, näringslivschef utsedd rapportör : "I tidigare undersökningar som vi gjort så har ungdomar mellan 18-16 år velat utbilda sig och flytta hem igen. I den senaste undersökningen vi gjorde så blev resultatet något annorlunda. Då ville de åka och utbilda sig men sedan inte flytta tillbaka. Vi måste bli ett län där det finns plats för alla. Och då handlar det om värderingsgrunder. Oavsett sexuell läggning eller etnicitet så måste du känna att du vill flytta hit. Så är det tyvärr inte i dag. Men det ska bli det!".

Birgitta Persson, kommunalråd Överkalix : " Jag som tillhör den näst minsta kommunen i Norrbotten har bara ett ord att säga och det är SAMVERKAN. Vi måste jobba ihop oss hela länet för att vi ska vända trenden av utflyttning".

Målet är att vi ska bli fler som väljer att leva i Norrbotten. Kraftsamling 2011-2015 är en process för en bred insamling av värdefulla tankar och idéer - från andra idégivare än de traditionella och med en uttalad ambition att göra verklighet av de förslag som kommer fram under processen.

Kent Ögren, landstingsråd : "Jag vill att vi gemensamt kraftsamlar för att få de investeringar vi gör att ge resultat i ökad befolkning".

Alla är välkomna! Alla som vill att Norrbotten ska växa är inbjudna att delta i processen Kraftsamling 2011-2015. Den har startat av Norrbottens länslandsting, men innehållet och resultatet bestäms av engagemanget hos de enskilda människorna som deltar.

UTSEDDA RAPPORTÖRER AV TILLVÄXTRÅDET vars uppgift är att arbeta för att idéerna förs in i ordinarie beslutssammanhang och planer. Linda Frohm, egen företagare Kalix. Birgitta Persson, kommunalråd Överkalix. Filiph Kuo, egen företagare Luleå. Mats Berg, Kommunchef Piteå. Maja Mella, Tornedalens riksförbund. Anna Degerman, utvecklingschef Luleå kommun Eva Qvist, småföretagere och ordförande konsum Norrbotten.