Produktionsbolaget Filmlance har valt Norrbotten för att spela in filmer som Grabben i graven bredvid och Bröderna Karlsson. Varför vill så många spela in film i Norrbotten? Beror det på finansieringen, miljön, småföretagarna, människorna eller allt sammantaget? – Här uppe är folk välvilliga till filminspelningar. De öppnar upp sina hem och tycker det är roligt att vara med som statister. Sådant måste fungera, säger Francy Suntinger som är producent på Filmlance.

Att vara filmproducent innebär att ha det övergripande ansvaret för en film från ax till limpa. En långfilm kostar ungefär 25 miljoner kronor att spela in och har oftast mellan 10 och 15 medfinansiärer och samproducenter. Att välja rätt inspelningsplats är avgörande för filmens innehåll och ekonomi.

De fyra filmregionerna - Filmpool Nord, Film i Väst, Film i Skåne och Filmregion Stockholm-Mälardalen - har blivit oerhört viktiga som investerare och medproducenter. De har ett väldigt tryck på sig från filmare som vill göra verklighet av sina idéer.

Hur väljer en filmproducent rätt filmregion? Francy Suntinger säger att miljön, landskapet, öppenheten och tillgängligheten är avgörande. Särskilt tillgängligheten spelar roll när man kommer med en hel filmkaravan till en inspelningsplats.

- Min erfarenhet är att Norrbotten är infrastrukturmässigt fantastiskt. Hit är det lätt att flyga. Från flygplatsen är det bara 20 minuter till Studio Kronan. Bostäder och serviceinrättningar ligger nära.

En annan norrbottnisk tillgång är alla kompetenta filmarbetare. Sedan fem-tio år tillbaka finns en väldigt kvalificerad filmarbetarkår i länet, säger Francy Suntinger. De är allt från produktionsledare till attributörer och regiassistenter.

Inte bara filmproducenterna tjänar på att spela in film i Norrbotten. Även Norrbotten tjänar på filminspelningarna.

- När man spelar in en film här uppe kommer 20-40 personer hit för att bo och arbeta i en månad eller två. De ska äta, bo på hotell och hyra bilar. Scenerier ska byggas upp. Det gör att näringsverksamheten på orten ökar under lång tid.

Att Norrbotten skulle vara ett fattigt län håller inte Francy Suntinger med om. Här finns mycket kapital, säger hon.

- Det är människor som blivit rika på skrot och allt möjligt. Tre privatpersoner i Norrbotten satsade 250 000 kronor var i en film vi spelade in här uppe.

Francy Suntingers första möte med Norrbotten var under inspelningen av storfilmen Jägarna. Sedan dess har hon varit förälskad.

- Det är helt otroligt att vara här.