Efter möte med kraftsamlings tillväxtråd, har rundabordssamtalen den 11 september i Haparanda bearbetats. Fokus ligger på unga, integration, jämställdhet, mångfald och självbilden. Totalt har över 30 nya åtaganden skapats i Kraftsamling.

Tillväxtrådet är en del av den kraftsamlingsprocess som pågår mellan åren 2011- 2015 där målet är att vi ska bli fler som väljer att bo och leva i Norrbotten.

Tillväxtrådet har som ansvar att ta vidare de förslag som kommer ur varje rundabordssamtal som sker vid varje enskild kraftsamlingskonferens mellan 2012-2015. Temat i Haparanda den 11 september var att hitta vilka attityder som främjar och vilka attityder som motverkar att länet får flera perspektiv på kraftsamlings fem utpekade områden; mångfald, integration, jämställdhet, unga samt självbild och stolthet.

Från Tillväxtrådet möte i Melderstein bärs ytterligare elva åtaganden vidare ut i länet:

Samla in goda exempel på integration
Kontaktperson: Kommunalråd Birgitta Persson
E-post: birgitta.persson@overkalix.se
Telefon: 0926 - 740 01, 070 - 627 40 01

Revidering av den regionala överenskommelsen om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbotten
Kontaktperson: Torsten Fors, Länsstyrelsen Norrbotten
Telefon: 0920-961 59
E-post: torsten.fors@lansstyrelsen.se

Kunskaps- och erfarenhetsspridning kring lokal utveckling och integration
Kontaktperson: Åse Blombäck, Hela Sverige ska leva
Telefon: 070-581 35 50
E-post: ase.blomback@helasverige.se

Hur ser jämställdheten ut i Norrbotten?
Kontaktperson: Gunnar Persson, Norrbottens läns landsting
Telefon: 0920-28 42 45, 070- 666 17 98
E-post: gunnar.persson@nll.se

Norrbottenskontraktet - för ökad jämställdhet i näringslivet
Kontaktperson: Andreas Lind, Norrbottens Handelskammare
Telefon: 070-391 22 10
E-post: andreas.lind@north.cci.se

Samla idéer och kraft via Internet
Kontaktperson: Anna Tuomas, Ung i Tornedalen, Hela Sverige ska leva Norrbotten
Telefon: 0978-122 35, 070-369 38 16
E-post: anna.tuomas@helasverige.se

Fler elever och lärare till Kraftsamling
Kontaktperson Björn Emmoth, Kalix kommun
Telefon: 0923-656 80
E-post: bjorn.emmoth@kalix.se

Ungdomskrav vid offentliga upphandlingar
Kontaktperson: Jonny Falk, Ung företagsamhet
Telefon: 070-563 79 37
E-post: jonny.falk@ungforetagsamhet.se

Styrelseakademi för unga
Kontaktperson: Lena Goldkuhl, Tillväxtnämnden, Bodens kommun
Telefon: 0920-49 28 93
E-post: Lena.Goldkuhl@ltu.se

Fler studenter till Kraftsamling
Kontaktperson: Lena Goldkuhl, Luleå tekniska universitet
telefon: 0920-49 28 93
E-post: Lena.Goldkuhl@ltu.se

Regional samordning av "snabba" medel till unga.
Kontaktperson: Jeanette Nilsson, Bodens kommun
Telefon: 0921-621 33
E-post: jeanette.nilsson@boden.se

Vid Tillväxtrådet möten bearbetar deltagarna de idéer som kommer ur rundabordssamtalen. För att en idé ska tas om hand måste någon av Tillväxtrådet deltagare på ett personligt plan ta på sig ansvaret för frågan. Om ingen tar på sig ett personligt ansvar för att driva frågan vidare så läggs idéerna åt sidan.

I kraftsamlingsprocessen har det tidigare tagits fram ett 20-tal idéer som nu är verkstad och som också fått spridningseffekter runt om i länet. De finns presenterade på www.kraftsamling.net

Nästa Tillväxtråd sker den 23 januari 2013.

Nästa Kraftsamlingskonferens, Kulturens Hus i Luleå den 12 februari 2013 mellan 15.00-21.00.
Några av föreläsarna är Kerstin Brunnberg - ordförande i kulturrådet och tidigare VD för Sveriges Radio, Anton Hysén - fotbollsspelare och Josef Kurdman - författare.