rundabordssamtal2

Just nu planeras nästa KRAFTSAMLINGS KONFERENS för fullt. Precis som förra gången kommer rundabordssamtal under lunchen att ledas av i förväg utsedda ordföranden.

Under försommaren skedde första KRAFTSAMLINGS-konferensen där 330 personer, som bestod av politiker, tjänstemän, företagsledare, enskilda personer och entreprenörer, samlades för att fokusera på vad som behöver göras för att Norrbotten ska bli en plats där ännu fler ska välja att leva. Deras uppdrag var att sätta fokus på vilka områden länet behöver arbeta med för att skapa befolkningstillväxt. Samtliga deltagare var totalt eniga om att länet behöver sätta fokus på mångfald och integration, tätt följt av följande tre områden; unga, självbilden och jämställdhet.

Inför nästa Kraftsamlings konferens den 14 februari ska vi arbeta vidare med att få en bred insamling av röster och idéer. Den 14 februari kommer vi att presentera tre konkreta förslag för länets tillväxt. Hur ska orden bli verkstad? Där vill vi genom rundabordssamtal få en bred insamling röster och tankar.

Varje rundabordssamtal genomförs med en i förväg utsedd ordförande, som leder 6-8 personer.

Varje bord behöver därför kompetenta ordföranden med varierande kunskapsområden från olika håll i länet, riket och världen.

Sammanlagt kommer vi att behöva 42 ordföranden. Här är ett axplock av alla som ska vara ordföranden denna dag:

Några av de som ska vara ordförande denna dag är:

Lotta Fogde, kommunikationsdirektör LKAB

Mats Berg, kommunchef Piteå

Tomas Lejon, Bankdirektör Luleå

David Sundström, Samhällstrateg

Birgitta Persson, kommunalråd Överkalix

Anna Degerman, utvecklingschef Luleå kommun

Mona Lundström, Förvaltningschef, Kultur och Fritid Piteå

Kristina Zakrisson, kommunalråd Kiruna kommun

Linda Frohm, delägare Hotell Walhall Kalix

Pär Jonsson, näringslivschef Älvsby kommun

Stefan Tornberg, landstingsråd (c)

Irene Lundström, Byatryck

Anna Tuomas Projektledare Drivmedel till bygden

Matz Engman VD Luleå Näringsliv

Nina Berggård, politiker Luleå kommun (v)

Stina Almqvist, företagare

Eva Nordmark, ordförande TCO

Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande (s)

Susanne Wallin, chef tillväxtenheten Haparanda stad

Jocke Palo, styrelseordförande filmpool nord AB

Maja Mella, Tornedalens riksförbund

Eva Qvist, ordförande konsum Norrbotten

Anneli Sjömark, VD Luleå Energi AB

Torsten Fors, Länsstyrelsen avdelningen för socialhållbarhet