Kraftsamling har avslutat sin sjätte konferens och fler än 380 rundabordssamtal har nu genomförts. Samtalen har sammanställts till Framtidsbilder för Norrbotten. Dessa framtidsbilder vill vi nu presentera för er och samtala om hur ni kan använda dessa tankar i er kommun/ort och verksamhet.

Framtidsbilderna är norrbottningarnas egna tankar och förslag på hur vi gemensamt skapar ett attraktivt län. Kraftsamling med de stora konferenserna är en unik mötesplats för medborgardialog och insamling av värdefulla idéer. Samtidigt får vi aldrig glömma att det är på lokal nivå som verkstaden sker/kommer att ske. Det är där idéerna blir verklighet.

Se film nedan där Framtidsbiler från livet i Norrbotten presenteras

Under de utökade Tillväxtråden har vi besökt sju olika orter runt om i länet. Målet har varit att skapamötesplatser på lokal nivå - mötesplatser som präglas av samtal, samverkan och nätverkande.

Hur kan vi tillsammans arbeta för att nå framtidsbilderna?