En bred insamling av värdefulla tankar och idéer

Kraftsamling 2011-2015 är en mötesplats för en bred insamling värdefulla tankar och idéer - från andra idégivare än de traditionella. Här bestämmer vi oss gemensamt för vilka frågor som är de mest brännande utmaningarna och vilka som är viktigast att lösa i en nära framtid eller på lång sikt.