Kraftsamling har efter sex konferenser och fler än 380 rundabordssamtal sammanställt norrbottningarnas egna tankar och förslag på hur vi gemensamt skapar ett attraktivt län - Framtidsbilder om livet i Norrbotten.

Kraftsamling med de stora konferenserna är en unik mötesplats för medborgardialog och insamling av värdefulla idéer. Samtidigt får vi aldrig glömma att det är på lokal nivå som verkstaden sker/kommer att ske. Det är där idéerna blir verklighet.

Under de utökade Tillväxtråden har vi besökt sju olika orter runt om i länet. Målet har varit att skapamötesplatser på lokal nivå - mötesplatser som präglas av samtal, samverkan och nätverkande.

Hur kan vi tillsammans arbeta för att nå framtidsbilderna?

 

Framtidsbilder om livet i Norrbotten (pdf)

 

Framtidsbilder om livet i Norrbotten (ppt)

 

Se nedan en inspelning av en presentation av Framtidsbilder om livet i Norrbotten