Har Kraftsamling gjort någon skillnad? Vi har frågat några ur Tillväxtrådet som berättar i filmen nedan: