sångare

– Nu fortsätter vi att kraftsamla för att göra Norrbotten till ett län som människor flyttar till, inte från, säger landstingsrådet Kent Ögren (S). Den 14 februari hölls den andra kraftsamlingskonferensen av sju på Kulturens Hus i Luleå.

Temat för dagen var mångfald och integration, jämställdhet, stolthet och självbild samt unga.

- Norrbotten kan bara bli ett framtidslän om all kompetens tas tillvara. Oavsett människors kön, ursprung och ålder, säger Kent Ögren.

Rundabordsamtalen är Kraftsamlingarnas viktigaste del. Alla dagens 500 medverkande, både föreläsare och åhörare, äter lunch och diskuterar länets viktigaste utmaningar i smågrupper.

Idag var Norrbottens självbild ett av ämnena som avhandlades. En viktig slutsats var att vi norrbottningar måste bli stoltare över oss själva och vara ambassadörer för vårt län.

- Min grupp poängterade att vi har ett gott samarbetsklimat i Norrbotten, men att det ändå finns en tendens att pinka revir. Det gör bland annat att unga människor kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att ungdomar får arbeta är viktigt för länets framtidstro, säger Eva Moe, expert inom ledarskap och regional utveckling.

Eva Nordmark är ordförande för TCO och uppvuxen i Norrbotten. Hon föreläste om unga människors möjligheter på arbetsmarknaden och sa att arbetslinjen måste bli en utbildningslinje. Det allra viktigaste för regioners framgång är att unga ges redskap att kunna konkurrera på framtidens globala arbetsmarknad. Misstänksamheten inför akademiska studier, som finns på vissa håll i Norrbotten, måste bort.

Eva Nordmark lämnade en rad konkreta förslag.

- Inför en utbildningsgaranti för unga under 25 år, eftersom gymnasieutbildning faktiskt krävs för att få jobb. Inför en akademikerpraktik så att personer i högre studier snabbt kan få kontakt med näringslivet och arbetsmarknaden. Och underlätta för kompetensutveckling och vidareutbildning för de redan yrkesverksamma.

Sanna Azzam är 23 år. Hon har redan en gedigen karriär i näringslivet och blev utsedd till årets kvinnliga ekonom 2010. Hon gav tre råd till Norrbotten:

1) Våga integrera - mångfald är lönsamt

2) Talang har inget kön

3) Våga satsa på unga - de formar morgondagens ledare

På Kraftsamlingskonferensen tillkännagavs att landstinget satsar två miljoner kronor på projekt som rör unga, mångfald och integration. Ansökningstiden börjar idag och slutar den 1 juni 2012. Vilka projekt som får stöd presenteras på nästa Kraftsamling, i Haparanda september 2012.