Vad är det som gör att diskussionen om de demografiska utmaningarna inte riktigt får fäste? Varför känns den teoretisk eller som att den inte riktigt berör oss? Det är ju ett faktum att andelen äldre i befolkningen blir fler och andelen yngre blir färre, inte minst i Norrbotten.

banner grönbok om demografi

Länets arbetsmarknad står inför en rad utmaningar, men utmanas gör också vår traditionella bild av livets faser; ungdom, arbetsliv, pensionstid. Ändå är det som att vi inte riktigt tror på siffrorna, eller bara tänker att det löser sig på något sätt.

För att möta utmaningarna och kunna ta tillvara de positiva aspekterna behöver vi växla upp diskussionerna om lösningar och samhandling. Denna grönbok är ett försök att samla ihop fakta och tankar som blir en gemensam grund och inspirerar till fortsatt diskussion och idéskapande i samverkan.

Läs Grönboken om demografi - Skarpt läge för nya lösningar

Mer om landstingets arbete med demografi

Vi vill att du delar med dig av tankar kring demografiska utmaningar i Norrbotten! De är värdefulla inför det fortsatta arbetet.
Lämna synpunkter på bloggen eller via mail till ida.karkiainen@nll.se.