Projekt av och för unga får allt mer stöd av Norrbottens läns landsting. Det är ett konkret resultat av kraftsamlingsprocessen som i dagarna har pågått i två år.

Andelen regionala utvecklingsmedel som går till unga ökade från 10,2 procent 2011 till 29,7 procent 2012.

I reda pengar har denna summa mer än fördubblats på bara ett år.

På tisdagen möttes Kraftsamlings tillväxtråd på Sunderby Folkhögskola. Där sammanfattades vad som hittills har kommit ut ur Kraftsamlingsprocessen.

Flera hundra idéer har lyfts under åren med Kraftsamling, på konferenser och i rundabordssamtal. Av dessa har tillväxtrådet valt ut 41 idéer att driva vidare och utveckla. Samtliga kan läsas här.

En av Kraftsamlings idéer var att satsa på projekt för unga, mångfald och integration. Två miljoner av landstingets regionala utvecklingsmedel avsattes för detta.

Ida Karkiainen
Ida Karkianen arbetar med regionala utvecklingsmedel på Norrbottens läns landsting

Utlysningen pågick mellan februari och juni 2012. Den blev en succé. 50 ansökningar begärde tillsammans nästan 18,5 miljoner kronor. Efter en tuff beredning beviljades medel till nio projekt.

Dramalek i hela länet

Ett av dessa projekt är Ung Scen i Norr, som drivs av Norrbottensteatern. Syftet är att ge barn och unga i Norrbotten större möjligheter att kunna se och delta i scenkonst.

Daniel Isaksson
Daniel Isaksson är projektledare för Ung scen i norr 

- Vi vill få det lokala intresset för teater att börja spira. Överallt i länet ska barnen kunna gå i dramalek lika gärna som spela fotboll, säger Ulrica Åström från Norrbottensteatern.

Hon poängterar att satsningar på kulturen är lika viktiga som satsningar på basindustri, för att skapa en attraktiv och välmående region.

Norrbottensteatern har länge velat satsa på ung scenkonst. I och med landstingets utlysning av projektmedel fanns en naturlig plattform.

Speeddating på Swedbank

Tomas Lejon, chef på Swedbank i Norrbotten, har varit med i Kraftsamlingsprocessen från början. I samarbete med Arbetsförmedlingen har Swedbank anordnat speeddating mellan företagare och unga, på banken efter stängningsdags.

- 100 unga deltog. Av dessa har hälften fått praktik eller jobb på 30 olika företag, säger Tomas Lejon.

Målet är ett ungdomsråd

Elina Johansson från projektet Ung i Tornedalen har målsättningen att skapa ett norrbottniskt ungdomsråd, för att ta tillvara ungas engagemang. Ett första steg på vägen blir en regional ungdomskonferens i november 2013.

Elina Johansson
Elina Johansson arbetar i projektet Ung i Tornedalen

- Unga i Tornedalen efterfrågar mest av allt mötesplatser. Det vore underbart med ett ungdomsråd för hela Norrbotten!

Att skapa mötesplatser för ungdomar är en viktig drivkraft även för Anna Tuomas från Hela Sverige ska leva. Hon listar de viktigaste punkterna för att lyckas med arrangemang och aktiviteter för unga:

-      Meningsfullt och roligt innehåll

-      Hitta unga som är engagerade och drivande

-      Förankra idén bland unga och få med vuxna som vill stötta

-      Bidra till kontaktskapande och följ upp arrangemanget

Snabba cash i Boden

"Snabba cash" är Boden kommuns sätt att stödja unga mellan 13 och 20 år som vill göra aktiviteter för andra unga. 100 000 kronor är avsatta per år och man kan söka max 10 000 kronor per arrangemang. Från ansökan till beslut ska det gå högst 14 dagar.

Roger Arespång
Roger Arespång från Bodens kommun

Resultatet har bland annat blivit ett kulturcafé på Folkan i Boden, som samlat många kulturformer under samma tak.

- När unga drar igång projekt, handlar det ofta om kultur. Här finns de nya kulturentreprenörerna! säger Roger Arespång från Bodens kommun.

Kraftsamlings mål är ständigt lika aktuellt, påpekar landstingsrådet Kent Ögren. Det gäller att få fler människor att flytta till Norrbotten, och färre att flytta härifrån.

- För det krävs ett ökat fokus på jämställdhet, mångfald, integration och ungas villkor. Precis det som Kraftsamling sysslar med.