Nästa vecka samlar Norrbottens läns landsting drygt 600 personer för diskutera Norrbottens framtid. - Alla norrbottningar är inbjudna och dessutom kan var och en som deltar känna trygghet i det faktum att de idéer som kommer fram under processens gång också kommer att tas om hand och bli verklighet, säger Kent Ögren landstingsstyrelsens ordförande.

På tisdag den 12 februari är det dags för den fjärde Kraftsamlingskonferensen. Då är det bilden av Norrbotten år 2030 som står på dagordningen.
- Vi behöver en målbild över hur vi norrbottningar vill att Norrbotten ska se ut 2030, säger Kent Ögren. Då kan vi påbörja identifiera vad som behöver göras för att verkligen nå dit. De som sitter inne med idéerna och svaren är vi som bor här och jag ser fram emot att få samla människor från hela Norrbotten för att diskutera Norrbotten 2030.

Hittills har Kraftsamling 2011-2015 lett till en rad konkreta projekt runt om i Norrbotten, Ung scen i Norr är ett sådant, Företag och mentorer i skolan och Politikerakademin för unga politiker två andra. Många av länets kommuner är involverade i processen, liksom länsstyrelsen och en rad organisationer och föreningar.

 Presskonferens 2013-02-05
Sussanne Wallin, chef för Tillväxtenheten i Haparanda stad, Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande, Ingela Lekfalk, producent för Kraftsamling och Maria Eliasson, initiativtagare till Ett Sveriga för alla på FB.

Susanne Wallin ingår i Kraftsamlings tillväxtråd som är det råd som bearbetar ideér från rundabordssamtalen under Kraftsamlingskonferenserna.     

- För mig som arbetar med tillväxtfrågorna i Haparanda kommun innebär Kraftsamling en möjlighet att få med all den kraft som finns också i andra kommuner än min egen, säger Susanne Wallin, chef för Tillväxtenheten i Haparanda stad. De idéer som kommer fram under runda bordssamtalen måste ju någon ta på sig att driva - gör ingen det läggs idén åt sidan så länge, säger Susanne Wallin.

En av ideérna som har kommit fram ur kraftsamlingsprocessen är Facebookkampanjen Ett Sverige för alla. Bakom sidan står Maria Eliasson, student vid Luleå tekniska universitet och ingår i Tillväxtrådet.

- Jag har funderat mycket på hur viktigt det är att vara ett välkomnande land. När jag själv gick och väntade på uppehållstillstånd, under min tid i Kanada, fick jag känna hur det är att komma till ett land och inte veta om man får vara kvar. Då behöver man ett välkomnande. 

På Maria Eliassons Facebooksida Ett Sverige för alla  möter vi aktiva från exempelvis Luleå Hockey, LF Basket och Northland Basket; människor som på olika sätt är förebilder för barn och unga runt om i Norrbotten.
- Det är lätt att bli "hemmablind" men i vårt land har du som enskild person verkligen en möjlighet att bli lyssnad på. Det blir man inte på så många andra ställen i världen, säger Maria Eliasson. Jag är stolt över Sverige och vill att vi ska ett öppet Norrbottedn och ett öppet land. Ett Sverige för alla är mitt lilla bidrag.

Kraftsamling 2011-2015 är en norrbottnisk mötesplats som samlar in tankar och idéer.