Tillväxrad -maj -2012

24 konkreta förslag på hur utflyttningssiffrorna i länet kan vända. Det blev resultatet när Tillväxtrådet samlades i Storforsen igår.

Enskilda och organisationer lovade att ta på sig ledartröjan i så skilda frågor som att bygga mentorsbanker för unga till att företagare ska komma in i länets skolor och att kommuner och landsting ska jobba med jämställdhetsutbildningar på alla nivåer.

Tillväxtrådet är en del av Kraftsamlingsprocessen. Nu var ett 50-tal personer samlade för att välja ut och arbeta vidare med de över 100 förslag som kom in i samband med rundabordssamtal på Kraftsamling i Kulturens Hus, Luleå, den 14 februari 2012. För att komma åt utflyttningen konstaterades då att länet måste jobba med unga, jämställdhet, mångfald och integration samt självbilden i länet. A och O är att komma igång med konkreta åtgärder.

Den 4 september 2012 träffas tillväxtrådet igen och den 11 september 2012 sker nästa Kraftsamling i Haparanda. Då presenteras alla aktiviteter som nu är igång.

Här ger några av deltagarnas synpunkter på dagen, på vad som behöver göras i länet, hot och  möjligheter i den fortsatta processen och hur de ser på vad det är som måste till för att det nu verkligen ska bli handling och verkstad av orden.

Här kan du läsa om alla konkreta aktiviteter