Rundabordssamtal

Rundabordssamtalen på Kraftsamlingskonferensen 12 februari handlade om hur vi vill att Norrbotten ska se ut 2030, och vad som krävs av var och en samt samhället för att vi ska kunna nå dit. Områdena som diskuterades var integration, jämställdhet, mångfald och unga.

Frågan hur ska Norrbotten se ut 2030 vidgade diskussionerna. Det blev inte enbart samtal om jämställdhet, integration, mångfald eller unga, utan samtal om Norrbotten i ett vidare perspektiv.

Norrbotten 2030 är ett öppet, välkomnande, jämställt län där vi ser och tar tillvara alla individer. De unga är delaktiga i regionens utveckling och deras engagemang tas tillvara. Mångfald är en naturlig del i samhället. Bra skola, tillgång till högre utbildning och en diversifierad arbetsmarknad behövs för att komma dit. Tillgång till bostäder en samhällsplanering för integration, mångfald och mötesplatser samt kommunikationer lyftes.

Ett tydligt och modigt ledarskap är viktigt liksom den enskilda individens attityder. Ett tryggt samhälle där enskilda individer vågar visa civilkurage och säger ifrån är en förutsättning. I slutet av mars träffas tillväxtrådet för att arbeta vidare med resultatet ur rundabordssamtalen.

Den 19 september 2013 sker nästa Kraftsamlingskonferens i Kiruna. Där går vi vidare med att arbeta fram konkreta förslag på hur vi ska nå till bilden av det Norrbotten vi vill bo och leva i 2030.

Här kan du se filmer på alla sammanfattningar av rundabordsamtalen på webben