Nyhets banner

Välkommen till Kraftsamling som den här gången arrangeras i Kiruna. En konferensdag med föreläsare, kultur och rundabordssamtal.

Anmäl dig på http://simplesignup.se/event/18328

Program (pdf)

 För politiker i Norrbottens läns landsting utgår arvode för deltagande enligt gällande regler och riktlinjer.