Tillväxtrådet mars 2013

Ett jämställdhetsperspektiv i samhällsbyggandet, ett aktivt näringsliv för att motverka våld i nära relationer och värdskapsutbildningar. Det är några av de aktiviteter som Tillväxtrådet lägger överst på dagordningen.

Tillväxtrådet har nu träffats för att behandla vad som sades vid rundabordssamtalen under den senaste Kraftsamlingskonferensen den 12 februari 2013. Tillväxtrådet är en del av Kraftsamling 2011-2015. Rådet träffas mellan konferenserna för att välja ut vilka förslag från rundabordssamtalen som kraftsamlingsprocessen ska fortsätta att driva och definiera hur de ska drivas.

- Jag är glad över det fortsatta engagemanget och intresset för att forma framtidsfrågorna till länet, säger landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren.

Rundabordssamtalen på Kraftsamlingskonferensen den 12 februari handlade om hur vi vill att Norrbotten ska se ut 2030 samt vad som krävs av varje individ och av samhället för att vi ska kunna nå dit. Områdena som diskuterades var integration, jämställdhet, mångfald och unga.

Här är de aktiviteter som Tillväxtrådet vill fortsätta driva:

 • Få med jämställdhetsperspektivet i samhällsplaneringen i kommunerna. Samhällsplaneringen av framförallt bostäder och kommunikationer är en viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Aktivitetsansvarig: Annika Eriksson, e-post: annika.eriksson@mp.se
 • Sprida kännedom om knappen "Våld i nära relationer" så att fler organisationer lägger upp den på sin webbplats. På webbplatsen har information om det stöd och den hjälp som finns i Norrbotten samlats för att underlätta för den som vill hitta en väg ur våld i nära relation. Det finns också kunskap för att stimulera till samverkan och vägleda yrkesverksamma inom området.
  Aktivitetsansvarig: Tomas Lejon, e-post: tomas.lejon@swedbank.se
 • Starta värdskapsutbildning. Alla ska känna sig välkommen in i samhället. Öka delaktigheten och att ta tillvara nyinflyttades engagemang genom att öppna dörrar till lokalt föreningsliv.
  Aktivitetsansvarig: Christina Brinck,
  e-post: Christina.Brinck@jokkmokk.se
 • Bredda bilden av muslimer genom kulturen. Det räcker inte bara med mer kunskap och utbildning. Genom att använda kultur kan vi påverka attityder och värderingar på ett annat sätt.
  Aktivitetsansvarig: Anna Waara, e-post: anna.waara@sensus.se
 • Utbilda i normkritiskt tänkande. Ta kontakt med olika aktörer som kan arbeta med dessa frågor. Det finns ett Mänskliga rättigheter-nätverk som kan fungera som samlingspunkt.
  Aktivitetsansvarig: Jan-Olov Madeleine Ågren,
  e-post: Jan-Olov.Madeleine.Agren@sensus.se
 • En sammanhållning av ungdomsråd för hela länet. Det finns inflytandeforum för unga i många av länets kommuner. Dessa skulle behöva en regional plattform att mötas på för att utbyta erfarenheter samt stärka länets utvecklingskraft.
  Aktivitetsansvarig: Elina Johansson, e-post: elinaj@overtornea.se

Så här vill vi ha det, enligt rundabordssamtalen:

År 2030 är Norrbotten ett öppet, välkomnande, jämställt län där vi ser och tar tillvara alla individer. De unga är delaktiga i regionens utveckling och deras engagemang tas tillvara. Mångfald är en naturlig del i samhället.

För att komma dit behövs bra skola, tillgång till högre utbildning och en diversifierad arbetsmarknad. De områden som lyftes fram var tillgången till bostäder, kommunikationer, mötesplatser samt en samhällsplanering för integration och mångfald.

Ett tydligt och modigt ledarskap är viktigt liksom den enskilda individens attityder. Ett tryggt samhälle där enskilda individer vågar visa civilkurage och säger ifrån är en förutsättning.