Banner

Större delen av konferensen består av parallella workshops med regional förankring inom Kraftsamlings områden: unga, jämställdhet, integration och mångfald. Workshopparna kommer att varvas med föreläsningar och kulturinslag.

10 februari 2015 arrangerar vi den avslutande kraftsamlingskonferensen på Kulturens Hus i Luleå. Temat är Att göra skillnad.

Större delen av konferensen består av parallella workshops med regional förankring inom Kraftsamlings områden: unga, jämställdhet, integration och mångfald. Workshopparna kommer att varvas med föreläsningar och kulturinslag.

Under Kraftsamling 2011-2015 har över 380 rundabordssamtal genomförts på 6 konferenser. Dessutom har vi arrangerat utökade Tillväxtråd runt om i länet. Nu är det dags att knyta ihop säcken och ta sikte på framtiden och livet i Norrbotten 2030.

Läs mer: Program och anmälan