Flera av ordförandena lyfter att rädsla, okunskap och fördomar motverkar - och öppenhet, mod och nyfikenhet främjar - ungas delaktighet, mångfald, integration, jämställdhet samt självbild och stolthet.

Det konstaterades de vid rundabordssamtalen under Kraftsamlingskonferensen i Haparanda i september där 330 personer deltog.

Sven -Erik -Bucht

Rundabordssamtalen indelades i fem olika ämnesområden, där respektive bord samtalde om vad som främjar och vad som motverkar attityder.

Någa exemple ur sammanfattningarna från rundabordssamtalen:

Ungas delagktighet:

- Unga idag är drivna, medvetna och kaxiga. Och det ska de vara. Vi vuxna gör inte vad vi säger att vi ska göra, vi måste stiga åt sidan och släppa in dem med de kunskaper som de har. Delaktighet kräver ett tillåtande klimat. Vi behöver börja hemma vid köksbordet och prata om hur vi vill att det ska vara, säger Birgitta Persson, Överkalix kommun.

Mattias -Karlsson

Mångfald:

- Fyrkantighet, lathet, rädsla och okunskap motverkar attitydförändringar. Ledare på alla nivåer måste vara tydliga, ha ett tydligt budskap och våga stå upp och säga sin åsikt, säger Irma Perdahl, egenföretagare, Luleå, i sammanfattningen av vad som diskuterades vid ett av mångfaldsborden.

Integration:

- Om vi inte själva kan komma överens sinsemellan; svenskar, samer, tornedalningar, finländska invandrare; Hur ska vi då kunna ta emot folk från övriga världen här hos oss? Det här är en ödesfråga, säger Roger Kempainen, Kommunförbundet Norrbotten.  Det är lätt att se problem och inte möjligheter i integrationsarbetet. Därför är det viktigt att sprida kunskap och ge goda exempel på när arbetet har lyckats.

Emma -Gustafsson

Jämställdhet:

- Vi måste bli bättre på att bejaka olikheter  och granska vår egen attityd i jämställdhetsfrågor.  Vi måste ta chansen att bli förebilder i sammanhang där vi har makt att förändra, när det gäller lika lön för lika arbete, ekonomiska fördelear, barnledigheter mm. Makthavare av alla slag har ett särskilt ansvar att visa mod i dessa frågor, säger Tomas Lejon, Swedbank, Luleå.

Självbild och stolthet:

- Att stärka självbilden i Norrbotten innebär att vi måste komma åt Jantelagen och stärka varje individs självbild. Vi måste se oss i spegeln och fundera över vilken självbild det är vi vill förmedla. Det arbetet måste börja redan i skolan. Genom att titta på vår histora, kultur och natur kan vi stärka självbilden. Då kan vi få 250 000 norrbottensambassaörer, säger Pär Jonsson, Älvsbyns kommun.

Se alla rundabordssamtal