Ungapakollo

TUR och RETUR är ett långsiktigt arbete för mångfald och jämställdhet, mot främlingsrädsla och om utanförskap. Med samhället, folkhälsan, skolan och individen i fokus.

Det handlar om våra attityder vid köksbordet, på idrottsplanen, i klassrummet, på skolgården och ute på stan. Arbetsmetoden är enkel. Den går ut på att ge tid och verktyg till unga människor att uttrycka sig i dessa frågor.

Främlingsrädda organisationer har under de senaste åren ökat sin verksamhet i länet och i Sverige. Vår utgångspunkt för val av arbetsmetoder och planerade arbetsinsatser är de vardagliga attityderna; de som kan finnas vid köksbordet, på idrottsplanen, i klassrummet, på skolgården och ute på stan.

Vår värdegrund kan sammanfattas så här: "Det du gör och säger gör skillnad".

En stor del av arbetet sker i samverkan med länets kommuner och skolor och riktar sig till ungdomar på sin fritid, i skolmiljö och andra offentliga samlingsplatser. Unga utbildar sig i normkritiskt tänkande genom att skapa film-bok-teaterföreställning-bilder som sedan sprids i syfte att öka kunskap om olika människors erfarenhet, levnadssituation och kunskap.

Förväntade resultat:

  • Nya perspektiv och ökad kunskap i mångfaldsfrågor och normkritiskt tänkande
  • Möjliggöra för unga att ge perspektiv för andra att dela sin historia
  • Lyfta respektive kommuns unga och för att få en stark lokal förankring med omvärldsperspektiv.
  • Skapa stolthet och stärka identitet.
  • Arbeta med kultur som uttryck i en omvärldsspaning
  • Verka för åldersintegration, erfarna vuxna ger spetskompetens och unga vuxna skapar identifikation hos deltagarna.
  • Utbilda unga ambassadörer för Tur och Returs värdegrunder - Det du gör och säger gör skillnad.

Status: 

Kultur och musikkollo. Under sommaren håller Tur och Retur ett kultur- och musikkollo med unga från hela länet. Lägret fokuserar på bemötande, attityder och identitet, där musiken är verktyget. Unga utbildas i mångfaldsfrågor och blir sedan förebilder och medverkar i arbetet med identitet och attityder runt om i länet. Då Tur och Retur använder de kreativa verktygen som metod för att arbeta med attityder lägger vi stor vikt på att de som arbetar med Tur och Retur har en levande kunskap i värdegrundsfrågor.

Tillsammans är vi olika. Tur och retur turnerar även med en ensemble bestående av professionella musiker, föreläsare och unga från världens alla hörn med "Tillsammans är vi olika". Föreställningen visas under dagtid för skolor och på kvällstid för kommunens alla invånare. För att lyfta respektive kommuns unga och för att få en stark lokal förankring med omvärldsperspektiv deltar även unga kreatörer från orten. Det skapar stolthet och stärker identiteten.

En enkel biljett. Under hösten kommer Tur och retur att turnéra i länet med föreställningen "En enkel biljett". En resa genom flera tider där främlingsrädslan fått ett starkt grepp om människan. Vilket ansvar har vi att forma vårt eget samhälle och framtid?

Våren 2013 kommer resultatet av ungas arbete i länet med "En enkel biljett" att presenteras med hjälp av filmen, texten och bilden.

Tur och retur genomför även workshops runt om i hela länet inom foto, film och text utifrån alla människors lika värde. Över 300 bilder, drygt 60 filmer och en bok har producerats av och med unga i länet. Över tolvtusen unga i Norrbotten har i dag deltagit i en eller flera aktiviteter som Tur och retur anordnar.

Det vi gör och säger gör skillnad!

Läs mer om Tur och Retur här