Det behövs fler unga i politiken. Vägen att nå dit kanske kan vara en politikerakademi i Norrbotten. Här ges plats åt fem unga från varje parti. Målet för utbildningen är att ge bred samhällskunskap och en god inblick i politikens roll.

Status:

Politikerakademin startade den 27 april 2013 då 71 yngre politiker från hela länet samlades. Dessa kommer från samtliga politiska partier i landstingsfullmäktige i Norrbotten.

Före sommaruppehållet hade Politikerakademin två samlingar, då universitetslektorer från LTU föreläste om politiska system lokalt, nationellt och globalt. Dessutom fick man föreläsningar om Norrbottens ekonomiska historia och om medborgardialog och sociala medier.

Politikerakademin leds av två processledare vars uppgift är att planera träffarna så att lärande, samtal och delaktighet genomsyrar arbetet.

Planerna för hösten är att genomföra träffar kring ämnen som kommunal styrning och ekonomi, beslutsfattande, samhällsekonomi, demokrati, representation och korruption, opinionsbildning och politik samt retorik. Akademin fortsätter till våren och avslutas i mars 2014 med ett studiebesök i maktens korridorer i Stockholm.