Fler unga och studenter behövs till Kraftsamling. Ett 40-tal studenter bjuds in från Luleå tekniska universitet för att delta.

Status:

Inbjudan till Kraftsamling i februari 2013 skickades tillsamtliga programstudenter vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Inbjudan gick ut via Teknologkårens Geo-sektion som organiserar dessa studenter.

Till konferensen i Kiruna har ett stort antal gymnasieelever bjudits in.