Norrbottens Handelskammare har initierat en grupp bestående av högre beslutsfattande män som är intresserade av jämställdhetsfrågor och som vill utvecklas inom området.

Status:

Tanken är att detta nätverk ska arbeta fram ett kontrakt som medlemmarna i nätverket - i egenskap av manliga chefer - ska skriva på och jobba efter. I kontraktet tar de personligt ansvar för att genomföra en rad jämställdhetsfrämjande aktiviteter i sin egen organisation.

Diskussioner förs om hur detta ska spridas och synliggöras i länet.

Idén lever och har väckt intresse, arbetet är fortfarande på planeringsstadiet men en del kontakter har tagits.