Idag pågår flera projekt i länet med syfte att främja integration. Genom att inventera och värdera projekten kan synergieffekter uppnås och goda exempel spridas.

Status:

Den här idén behöver breddas på flera sätt.

Integration är ju ett begrepp som omfattar många olika grupperingar som inte enbart och alltid är baserade på etnicitet. Fler intresseorganisationer behöver involveras i arbetet, exempelvis RFSL och Röda korset, för att man via dem ska kunna identifiera fler projekt som handlar om integration.

Den inventering av pågående projekt som genomfördes under december 2012 via länsstyrelsen, resulterade i tolv olika pågående projekt som alla, om än på lite olika sätt, har som mål att främja integration. Här nedan listas projekten och projektägarna.

 • Mångfald och integration - en tillväxtfaktor för Norrbotten
  Projektägare:  Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB
 • Flexibel SFI
   Projektägare: Lapplands kommunalförbund
 • Behovsstyrda yrkesutbildningar för nyanlända
  Projektägare: Sorsele kommun i samverkan med Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner
 • Att utveckla nätbaserad SFI
  Projektägare: Kalix kommun
 • Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända
  Projektägare: Kalix kommun
 • Omvårdnadsutbildning för nyanlända
  Projektägare: Kalix kommun
 • Våga (Mångfald i arbetsliv och samhälle)
  Projektägare: Luleå kommun
 • Enter Q
  Projektägare: Synderby folkhögskola
 • Romsk inkludering
  Projektägare: Luleå kommun
 • Träning är vägen, förening är målet
  Projektägare: IFK Luleå
 • Framtid Jokkmokk
  Projektägare: Jokkmokks kommun
 • Kärleken är fri
  Projektägare: Rädda barnen

Aktiviteten är genomförd.