Killeochtjejiskog

LTU upplevs vara ett ”manligt” universitet som inte attraherar tjejer. Ett förslag för att locka fler tjejer är att lyft kvinnliga förebilder som har (eller har haft) anknytning till universitetet. Det behövs en kartläggning av fördelningen mellan män och kvinnor.

Status:

Fördelningen mellan kvinnor och män som började programutbildningar under 2012 är 48 procent kvinnor och 52 procent män vilket är en minskning av kvinnor som börjar med en procentenhet. Andelen män i lärarutbildningarna och de samhällsvetenskapliga utbildningarna ökar. Andelen kvinnor som börjar en ingenjörsutbildning ökar något.

Den tillgängliga statistik som finns avseende kvinnliga respektive manliga studenter vid Luleå tekniska universitet, är hämtad från årsredovisningen 2012.