Tva -unga -kvinnor -med -olika -hudfarg

Aktiviteten/idén handlar om att ta kontakt med olika aktörer som kan arbeta med dessa frågor. Det finns ett Mänskliga rättigheter-nätverk i länet som kan fungera som samlingspunkt.

Status:

Genom att utbilda i normkritiskt tänkande, dvs rikta fokus mot dem som bär upp begränsande normer istället för mot dem som bryter mot dem. kan vi förändra de traditionella föreställningarna om vem som får ta plats i t ex det offentliga samtalet eller maktens korridorer, vid fikabordet och i styrelsen för den lokala föreningen eller det privata företaget. I det löst sammansatta, relativt nya, Norrbottens Mänskliga rättigheter-nätverk ingår bl a Rättighetscentrum Norrbotten, Rädda Barnen, FN-föreningen, HSO, RFSL, landstinget och länsstyrelsen och en ambition är att detta nätverk ska kunna fungera som samlingspunkt för aktörer som utbildar på detta sätt. Alternativt kan Rättighetscentrum Norrbotten som själv bedriver sådana utbildningar fungera som samlingspunkt för ett separat sådant nätverk. Ju fler vi är som samverkar desto bredare når vi ut till arbetsplatser, föreningar, skolor av alla slag. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod och uthållighet, envishet och målmedvetenhet och många enskilda och organisationer som drar åt samma håll.