Handslag

Om det ska bli bättre jämställdhet i länets alla bolagsstyrelser bör de offentliga gå före genom att visa på goda exempel i kommun- och landstingsgemensamma bolag. Men landstinget kan också utmana kommunerna för att de ska jobba för jämställda bolagsstyrelser.

Status:

 

Det finns en idé om att utmana kommunerna i att ha mer jämställda styrelser, en idé som dock inte kan verkställas förräninför valet 2014, då ledamöterna i de kommunalt ägda bolagenutses efter valet.

I de bolag där landstinget är delägare eller äger helt, är fördelningen mellan kvinnor och män i bolagsstyrelserna 43 procent kvinnor och 57 procent män. Under landstingets årliga utbildning för alla bolagsstyrelser och verkställande direktörer kommer temat under 2013 vara jämställdhetsintegrering.

Bolag

Antal kvinnor

Antal män

Almi Företagspartner Nord AB

5

4

Filmpool Nord AB

2

3

IT Norrbotten AB

3

2

Norrbottens Energikontor AB

4

4

BD Pop AB

2

3

Norrbotniabanan AB

0

5

Garnisfastigheter AB

1

4

Matlaget i Gällivare AB

6

1

North Sweden Datacenter Location AB

1

5

Investeringar i Norrbotten AB

 2

 3

Summa

26

34

Procent

43% 

57%