Tva -unga -kvinnor -med -olika -hudfarg

Kalix arbetar med mångfalds- och integrationsfrågor 52 veckor per år. Men under Vi-veckan arbetar vi mer intensivt med mångfaldsrelaterade områden, både riktat till offentligheten, men främst till skolorna. Vi jobbar med frågan på ett estetiskt sätt, både genom att få del av t ex teater och konserter inom temat. Vi jobbar med berättande av etablerade svenskar och ensamkommande flyktingbarn. Vi har jobbat en del med film, och på många olika sätt lyft frågor i skolan. Vi har haft samverkan med Röda Korset, FN-föreningen, Tur & Retur och många andra aktörer. Veckan är samtidigt en fortbildning för pedagoger och allmänhet genom olika föreläsningar. Om det kan ordnas en utåtriktad mångfaldsvecka i varje kommun i länet blir det ett sätt att lyfta frågan, och ett sätt att nå många fler och sätta fokus och kunskap inom området. Den senaste mångfaldsveckan i Kalix genomfördes under vecka 40 2012.

Status 

Alla kommuner är välkomna att kontakta Björn Emmoth för mer information om Vi-veckan, och om hur vi jobbat med denna vecka. Kanske kan vi göra en Vi-vecka i hela länet i framtiden? Ordet "vi" har många dimensioner: Vi i Sverige, vi i Norrbotten, vi i byn, vi alla människor, vi i klassen, osv.