Fiskarepabrygga

Att jobba med länets attraktivitet är ett långsiktigt attitydförändringsarbete. Inte minst när det gäller mångfaldsfrågor där mycket av arbetet måste ske genom att ämnet kommer in i olika styrdokument. Men för att skapa uppmärksamhet och få upp mångfaldsfrågan på agendan föreslås att ett nytt pris inrättas.

Status:

Idén om vägvisare har uppstått tidigare och nu bör kriterierna ses över då syftet är att permanenta priset som delades ut vid Kraftsamling 12 februari 2013. En effekt av att utse Vägvisare kan vara att individer/organisationer som arbetar med öppenhet och inkludering blir norm - och inte som i dag, undantag. Kriterierna för en vägvisare är dessa:

  • Är normkritisk
  • Är engagerad i länets utveckling
  • Vågar ta tag i obekväma attityder och säger ifrån, står för sin åsikt även när den blir obekväm

Frågan om kriterier och att permanenta priset ska diskuteras i Tillväxtrådet under 2013-2014.