Grupptillvaxtradmaj 2012

Hur kan vi nå mångfald? Kanske genom att bjuda in personer till Kraftsamling som är olika oss som redan deltar på ett eller annat sätt? De nya krafterna kanske innebär att vi kommer mer och mer utanför ”boxen”? Vi samlar kraft för att skapa kraft.

Status:

Kraftsamlingskonferenserna behöver större mångfald bland deltagarna och det krävs ett medvetet arbete med att vidga tanke-godset om vilka som i dag deltar i de olika processerna. Till en del handlar det om att var och en som är aktiv i dag medvetet måste rucka på sina egna trygghetsgränser och bjuda in människor i sin närhet till konferenserna - människor som till sitt sätt att vara, arbeta, verka, fungera, diskutera eller till och med se ut, är olik en själv.

Att vara medelålders, hyfsat framgångsrik, hyfsat aktiv i samhällsdebatten, tjäna relativt bra och vara relativt väletablerad i största allmänhet är givetvis inte fel - men även de som inte skriver in sig under de beskrivningarna behövs i Kraftsamlingsarbetet, i alla fall om mångfald verkligen är ett mål i sig.

Varje gång du stöter på något eller någon som du uppfattar som besvärligt, då ska du inte gå din väg utan tänka - där! Där har jag något som ställer mitt sätt att tänka på huvudet, där har jag någon som kan bidra till Kraftsamling!