Det finns ett behov av en länsgemensam strategi för jämställdhet.

Vid flera rundabordssamtal har deltagarna efterfrågat kunskap om hur det egentligen ser ut i länet avseende jämställdheten. I dag pågår flera olika aktiviteter i Norrbotten inom området, aktiviteter som kan utgöra ett bra kunskapsunderlag. Exempelvis arbetar Jämställdhetsdelegationen med att ta fram en gemensam analys för Norrbotten och Västerbotten (Jämlys) och länsstyrelsen har på uppdrag av näringsdepartementet tagit fram en handlingsplan för en jämställd regional tillväxt.

Eftersom det är länsstyrelsen som är den regionala aktör som samordnar den nationella jämställdhetspolitiken på regional nivå är det viktigt att den kommer med i Kraftsamling - detta för att det ska vara möjligt att ta fram en länsgemensam strategi.

Status:

Aktiviteten sker i samråd med "Kartlägga läget i Norrbotten för kämnställdhet - regionala åtgärdsplaner" samt aktiviteten "Övergripande åtgärder för ett mer jämställt län".