Bredbandsbygge

Det är viktigt att få med jämställdhetsperspektivet i kommunernas samhällsplanering. Framför allt är samhälls- planeringen av bostäder och kommunikationer är en viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv.

Status:

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har bjudit in till ett antal seminarier/kurser på temat "jämställdhet i samhälls-planeringen". Redan tidigare har ett antal av länets kommuner fattat beslut om att ansluta sig till CEMR, den europeiska deklarationen för jämställdhet, och nu handlar insatserna om en ökad dialog med länets kommuner - via Kommunförbundet i Norrbotten - och om att därefter få så många kommuner som möjligt att delta i ovan nämnda seminarier/kurser.

Denna aktivitet sker i samråd med aktiviteten "Övergripande åtgärder för ett mer jämställt län".